browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2011

Posted by on 2011/05/04

Eftersom jag endast tävlade en helg förra sommaren så har det inte blivit värst mycket skruvande sen förra sommaren, utan allt som är gjort är ett oljebyte (efter 6 mils körning…!)

Om jag hinner så ska ett Holley enplansinsug (insprutning)  matchportas och TBI’n ska bytas ut mot ett multiport-system.

Comments are closed.